Ground cultivator knives with longer service life

Informacje ogólne
Nazwa centrum
SSAB
Opis referencji

Ground cultivator knives made by Hardox® 500 6-8mm. The knives lasts 30% longer and equipment weight is reduced by 20% - which mean less fuel consumption and reduced CO.


Klient końcowy
Branża
Rolnictwo leśnictwo rybołóstwo
Surowiec do obróbki
Grains
Część eksploatacyjna
Sprzęt
Shredders / Knives
Temperatura
0 – 250 °C / 32 – 480 °F
Rozmiar materiału do obróbki
< 10 mm / < 0.4 "
Rozwiązanie
Nowe rozwiązanie
Hardox 500
Grubość
6-8 mm
Okres użytkowania
+30%
Kluczowe czynniki sukcesu
Dłuższy okres użytkowania
30%
180