Trwała łyżka ładowarki gorącego żużlu

Informacje ogólne
Nazwa centrum
SSAB
Opis referencji

Łyżka ładowarki kołowej dla pieców hutniczych
Żużel Powtarzalność - teraz działa ponad 5 łyżek

Poprzedni materiał: AR 450,80mm
Poprzedni okres użytkowania: Około 6 miesięcy

Nowy materiał:
Lemiesz -Toolox® 44, 80 mm
Narożnik/ostrze - Toolox® 44, 20 i 40 mm
Obudowa - Strenx® 700, 20 mm
Belka - Strenx® 700, 20 mm

Nowy okres użytkowania: 24 miesiące
Niższy koszt cyklu życia: 400%


Klient końcowy
Branża
Metalurgia
Surowiec do obróbki
Żużel
Część eksploatacyjna
Temperatura
251 – 600 °C / 481 – 1 110 °F
Rozwiązanie
Nowe rozwiązanie
Toolox® 44
Grubość
80 mm
Okres użytkowania
24 miesiące
Kluczowe czynniki sukcesu
Dłuższy okres użytkowania
400%
180