Pług o dłuższym okresie eksploatacji

Informacje ogólne
Nazwa centrum
SSAB
Opis referencji
Funkcja: orka
Części eksploatacyjne pługu: głównie ścieranie ślizgowe; użycie Hardox 600
Okres użytkowania jest 4-5 razy dłuższy w porównaniu do stali miękkiej.
Klient końcowy
Branża
Rolnictwo leśnictwo rybołóstwo
Surowiec do obróbki
Granite
Część eksploatacyjna
Sprzęt
Ploughs / Plough blades
Temperatura
0 – 250 °C / 32 – 480 °F
Rozmiar materiału do obróbki
> 300 mm / > 12.0 "
Rozwiązanie
Nowe rozwiązanie
Hardox 600
Kluczowe czynniki sukcesu
Dłuższy okres użytkowania
500%
180